Jak být efektivnější manažer

Nejlepší vedoucí styl je ten, který motivuje zaměstnance. Je ale důležité vědět, že pro každý tým je nejlepší něco jiného. Proto je třeba s týmem komunikovat, abyste zjistili, co zrovna oni považují za nejdůležitější, a abyste se tím mohli řídit. Ptejte se jich jednotlivě, co je baví a nebaví, na co by se rádi zaměřili, co jim chybí, v čem vidí svou sílu.

V rámci zábavy je nechte napsat na papír dvě charakteristiky. Jedna se bude týkat nejlepšího šéfa a druhá nejhoršího. I když se to může zdát hloupé, právě tato jednoduchá věc vám pomůže najít ten správný vedoucí styl.

Je také důležité, jak chtějí členové týmu zasahovat do vedení a do rozhodování v různých projektech. Na tom byste se měli domluvit a stanovit si jasná pravidla, aby nedocházelo k nedorozumění.

Je třeba získávat si postupně vzájemný respekt, který je pak klíčovým ve vztahu manažer - zaměstnanec.

-pk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101