IT jako konkurenční výhoda (1.část)

IT jako konkurenční výhoda (1.část)

Souvislost mezi výkonností podniku a efektivními informačními technologiemi je stále patrnější. Významné podniky dnes implementují IT řešení strategicky, aby tak maximalizovaly jejich přínos. Na IT jako konkurenční výhodu se proto zaměřil nedávný průzkum amerických společností PRTM a **The InterUnity Group** ve spolupráci s Magazínem CIO. Tento internetový průzkum začal v srpnu 2002 a zúčastnilo se jej 59 zástupců podniků s nejrůznějšími obchodními aktivitami, kteří vyplnili 250 bodů v patnáctistránkovém dotazníku.

Průzkum odhalil tendenci podniků preferovat technologie, které jim pomohou provádět lepší rozhodnutí na úrovni jednotlivých oddělení. Implementují například v hojné míře systémy pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), zejména ty se samoobslužným prvkem. Další často implementované technologie pak zahrnují systémy ERP, systémy pro řízení dodávkových řetězců a logistiku.

Technologie jako takové výhody podnikům nepřinášejí, jde až o jejich strategické využití. Ročně dotázané podniky vydají na IT od dvou do deseti procent svých výnosů. Asi 70 % konkrétních rozpočtů pak vydají za provoz a údržbu stávajících informačních technologií a zbylých 30 % investují do nových.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com