IT a obchod, nebo nebe a dudy?

Propojit IT s obchodními prioritami firmy je často spíše uměním než vědou. Článek proto přichází s pěti základními předpoklady, kterých by se vedoucí IT měli držet, aby mohli jít ruku v ruce s firemními potřebami.

- Soustřeďte se na kvalitu, nikoli kvantitu diskusí s obchodem. Mluvit o stavu projektů a rozpočtech je důležité, když tomu však budete věnovat příliš času, zájem se ztratí. Chcete-li podpořit vzájemné slaďování IT a obchodu, soustřeďte se na strategické, vztahové záležitosti jako jasné vymezení partnerských rolí, cíle jednotlivých obchodních jednotek a potenciální budoucí projekty.

- Investujte do školení IT personálu. Školení pro IT zaměstnance by se mělo zaměřit na specifické dovednosti, které jim pomohou lépe pochopit obchodní cíle firmy. Soustřeďte se na chápání vzájemné provázanosti projektů, obchodní cíle a vytváření stručných a zacílených obchodních případů.

- Vyjasněte jednotlivé role. Je třeba jasně vymezit role a komunikovat o tom. Neformální interakce mezi IT a obchodem nemohou nahradit nedostatek formálních IT kontaktů a procesů. I když by IT nemělo být příliš byrokratické, pravidelné schůzky a jasně definované postupy sdílení informací mohou výrazně usnadnit spolupráci.

- Vzdělávejte své obchodní partnery. Vychovávejte si informovanější partnery pro IT pomocí školení, které je naučí očekávat jedinečné výzvy a priority klíčových firemních funkcí. Pokuste se zavést rotace obchodních partnerů do IT funkce.

- Zdůrazňujte odpovědnost obchodních partnerů. Soustřeďte se způsoby, jak propojit pobídky nebo MBO obchodních partnerů s výsledky kritických IT projektů a iniciativ.

-kk-

Zdroj: Bloomberg Businessweek - portál prestižního amerického týdeníku Business Week a mediální agentury Bloomberg
Zobrazit přehled článků ze zdroje Bloomberg Businessweek