Intuice již ve strategickém rozhodování nestačí

Manažeři byli zvyklí spoléhat při strategickém rozhodování na svoji intuici, to však již v dnešním konkurenčním prostředí není nejvhodnější. Vycházeli totiž přitom z minulých zkušeností, které již není možné zcela aplikovat na současné rychle se vyvíjející ekonomické prostředí. Uznáme-li však že intuice je mrtvá, strategické plánování ovšem stále nevypadá slibněji. Odborníci jej přirovnávají k vojenskému plánování. Spočívá ve vytyčení cílů, získání potřebných zdrojů, zúžení výběru možností a rozmístění jednotek pro obsazení strategického bodu. Co když ale strávíte šest měsíců plánováním útoku a dalších šest měsíců jeho realizací, abyste pak zjistili, že požadovaný strategický bod není žádným strategickým bodem nebo se nepřítel přemístil, případně zmizel? Strategie již není záležitostí velkých a nezvratitelných rozhodnutí, nýbrž energie celého podniku, jeho kapitálu a lidských zdrojů.

Strategické plánování již nemůže být děleno na pětiletky, ale mnohem kratší úseky a hlavně v zájmu zákazníků. Nejde tedy o to nahradit intuici něčím jiným, ale podpořit ji moderními technologickými nástroji. Článek v tomto smyslu hovoří o simulaci pro strategické rozhodování v podnicích, kterou představuje na „myšlenkovém inkubátoru“ společnosti **Icosystem Corporation**. Simulace by měla vždy vycházet ze sběru relevantních dat a jejich převedení do podoby strategicky využitelných informací. Autor článku se domnívá, že budoucnost strategického rozhodování je právě ve využití intuice na základě počítačem zpracovaných dat. Lidé podle něho ještě počítačem navrhovaným strategickým rozhodnutím příliš nedůvěřují, ale jednoho dne budou muset.

Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young