Intranetová kuchařka

Představme si proces vytváření podnikového intranetu jako vaření. Kdo chce vařit, musí dobře vědět z čeho a jak. Nejprve je třeba sehnat kuchaře a shromáždit přísady. Kuchařem musí být v tomto smyslu tým, který si bude dobře vědom toto, že kvalitní intranet nikdy nemůže vybudovat samostatný jedinec nebo specifická zájmová skupina. Ingrediencemi jsou pak důležité informace, které je třeba vhodně vybrat, zpracovat a uchovávat.

Smíchá-li kuchař přísady, vznikne tzv. znalostní komunita, neboli společenství lidí z různých oddělení podniku a jejich znalostí, jež hodlají umisťovat na stránky intranetu. U skupiny rozdílných osobností se však předem musí počítat s problémy. Proto by dobrým startem na cestě k úspěšnému intranetu mohlo být sepsání receptu - obecných pravidel a pokynů pro vytváření podnikové sítě, případně omezení fyzického přístupu k systému řízení obsahu intranetu (CMS – Content Management System).

Podnikem zvolený systém CMS by měl vždy být svým způsobem přístupný a srozumitelný pro všechny zúčastněné. Využijeme-li opět přirovnání k vaření, je tento systém kuchyní. Jak ale zajistit, aby se ho nezmocnili nepovolaní a neudělali z něj odpadkový koš? Nepořádku, který by v kuchyni mohli odlišní kuchaři způsobit, se dá lehce vyhnout vytvořením odděleného přístupu k souborům a jednoduchého uživatelského rozhraní. Pak se vám váš podnikový intranet určitě nepřevaří.

Zdroj: Intranetjournal - implementace a využívání podnikových portálů, správy znalostí apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intranetjournal