Interní komunikace je základ

Vnitrofiremní komunikace hraje zásadní roli v oblasti marketingových strategií. Čeští zaměstnavatelé si začínají uvědomovat, že právě tato složka může být rozhodující konkurenční výhodou i v boji o zaměstnance. PhDr. Milan Mikuláštík, Ph.D. zdůrazňuje při vytváření vnitrokomunikační strategie psychologické postupy. Vnitrofiremní komunikace je podle něho komunikační sítí, která umožňuje samotnou existenci organizací.

V době mohutného přílivu informací a dat je třeba komunikovat maximálně přesně a srozumitelně. Jen kvalitně informovaný zaměstnanec může podávat dlouhodobě špičkové pracovní výkony. Každý management by se proto měl soustředit na dostatečnou úroveň informovanosti svých zaměstnanců o firemních cílech, záměrech a perspektivách dalšího rozvoje. D“dožité je vědět, že komunikaci uvnitř firmy lze rozdělit na několik různých typů:

- Standardizovaná nebo nestandardizovaná. Do první skupiny patří oběžníky, porady, podnikové dopisy nebo výroční zasedání . Tento způsob komunikace má svá jasná pravidla. Nevýhodou je sterilita této komunikace, která může zaměstnance stavět do role pasivních posluchačů. Proto je třeba správně využívat i komunikace nestandardizované. Do té patří neformální pohovory, rozhovory , ale pomluvy . Zde je třeba vždy oddělit realitu od snahy o nekorektní vyřizování osobních účtů.

- Tváří v tvář a písemná (formální). Osobně komunikují hlavně starší manažeři a zaměstnanci, kterým nechybí zdravé sebevědomí a pracovní jistota. Pro svoji otevřenost je komunikace tváří v tvář výhodnější než písemná, při níž je obtížné překonat formální odstup.

- Vertikální, resp. horizontální. Vertikální řízení firem, které u nás stále převládá, staví na komunikaci směrem odshora dolů. Omezuje se na předávání úkolů a příkazů zaměstnancům na poradách, nástěnkách apod. Nevýhodou je nedostatek zpětné vazby.

Manažeři by se měli v komunikaci se zaměstnanci vyvarovat povýšenosti a arogance. Ve vyspělých zemích je cílem vnitrofiremní komunikace větší míra spoluúčasti, zainteresovanosti a seberozvoje zaměstnanců. Každý zaměstnanec by měl přesně znát svou roli ve firmě a také to, kam celá firma směřuje.

-kk-

Zdroj: Marketingové noviny - články a zajímavosti z oblasti obchodu a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketingové noviny