Intelektuální vlastnictví představuje stále větší podíl z hodnoty společnosti

Klíčem k určení skutečné hodnoty podniku je rozdíl mezi její tržní a účetní hodnotou. Na této hodnotě se ve stále větší míře podílí intelektuální vlastnictví společnosti.

Snaha vytěžit zisk z nehmotného majetku vedla ke vzniku nových obchodních aktivit, jako je například burza s patenty a licencemi. Společnost **Patent & License Exchange** již například vytvořila rejstřík 15 tisíc intelektuálních položek, podle nichž přiřazuje jednotlivým technologiím odpovídající indexy. Oceňování intelektuálního majetku a poskytování licencí se věnuje také firma **IP Launch Inc.** z Dallasu.

Advokát právnické firmy **Proskauer Rose LLP** z New Yorku uvádí tři přístupy, jak lze intelektuální majetek oceňovat:
- hodnocení času a nákladů potřebných k jeho nahrazení,
- hodnocení podle přínosu získaného z podobné položky a
- odhad budoucího ekonomického přínosu dané položky.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine