Integrace zaměstnaneckých výhod je přínosem nejen pro zaměstnance

Program integrace zaměstnaneckých výhod spočívá v kombinaci různých benefitů (lékařské péče, dovolené, finančního odměňování), které dohromady usnadňují řízení lidských zdrojů a přispívají ke spokojenosti zaměstnanců. Velmi také záleží na způsobu, kdy a jak se zaměstnanecké výhody poskytují. Integrace zaměstnaneckých výhod se stále více dostává ke slovu například při snižování stavů – zaměstnanci, kteří jsou propuštěni, mohou například po určitou dobu využívat nemocenského pojištění, dovolené apod.

Ve společnosti **Steelcase** funguje integrace zaměstnaneckých výhod v praxi takto: zaměstnanec, který je v pracovní neschopnosti, zavolá na bezplatné telefonní číslo, kde se dozví všechny podrobnosti o tom, co mu firma v dané situaci nabízí. Zde se řeší i případné pracovní úrazy. Zástupci firmy se shodují na tom, že zaměstnanci jsou spokojenější, protože vědí, že je o ně postaráno a díky tomu podávají vyšší výkony.

Koordinace zaměstnaneckých výhod umožňuje lepší kontrolu nákladů, zvyšuje spokojenost zaměstnanců a usnadňuje administrativu. Zvláště první z uváděných aspektů je pro zaměstnavatele velmi důležitý. I přes zřejmé výhody integrace benefitů je však mnohdy obtížné přesvědčit manažera, že právě toto je vhodná strategie, kterou by firma měla přijmout za svou. Implementace tohoto programu totiž do jisté míry naruší procesy, firemní kulturu a odpovědnosti jednotlivých oddělení.

Jedním ze způsobů, jak zavést integraci zaměstnaneckých výhod, je postupný přechod na tento systém. Společnost **Owensboro** například nejprve zavedla program pro vyřizování pracovních úrazů, teprve později k němu přidala i systém pro zaměstnance, kteří jsou nuceni dočasně opustit zaměstnání ze zdravotních důvodů. I ve firmě **Comerica** vsadili manažeři na postupnou implementaci – po zavedení oddělení pro zdravotní záležitosti zaměstnanců se postupně přidávaly další programy (wellness, zaměstnanecká asistence, program pro boj proti násilí na pracovišti).
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com