Integrace lidí s postižením a jiným etnickým původem do společnosti a pracovního procesu

Společnost (zejména v USA) je složena z mnoha lidí různého rasového a etnického původu. Lidé se musí naučit začít je vnímat bez předsudků a zvyknout si, že jejich odlišnost v podstatě není odlišností – v každém z nich se totiž skrývají různé schopnosti, které mohou být pro určitou firmu či společnost prospěšné (například v oblasti vztahů se zákazníky).

Varujícím faktorem však stále zůstává vysoká nezaměstnanost v komunitě postižených lidí a menšin. Ta činí až 9,8%. Lidé z této skupiny, kteří práci mají, mají v porovnání s lidmi bez handicapu nižší platy. Je tomu tak mimo jiné proto, že postižení obvykle pracují pouze na částečný úvazek.

Lidé, kteří jsou nějak handicapovaní (ať už sociálním či etnickým původem nebo postižením) však mívají obvykle silnou vůli a jsou připraveni se postavit nepřízni osudu. Skrývá se v nich výrazný ekonomický a intelektuální potenciál a do jisté míry dokonce obohacují vztahy na pracovišti, protože vnímají svět z trochu jiné perspektivy. Je pouze nutné se naučit je správně vnímat.
Zdroj: Training Magazine - portál předního amerického časopisu o vzdělávání a profesionálním rozvoji
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Magazine