Inspirujte se u těch nejúspěšnějších

Inspirujte se u těch nejúspěšnějších

Čím se vyznačují ty nejúspěšnější české společnosti v oblasti řízení lidských zdrojů?
* Vynakládají více peněz na mzdy i zaměstnanecké výhody než ostatní podniky.
* K obsazení nové nebo uvolněné pracovní pozice využívají častěji interní zdroje.
* Sledují pravidelně spokojenost zaměstnanců. Jednou ročně tak činí 78 % těchto organizací.
* Výrazně více využívají mzdová pásma, a to u všech kategorií zaměstnanců (zhruba dvakrát častěji než ostatní společnosti) včetně vrcholového managementu (dokonce třikrát častěji).
* Jejich personální priority mají převážně výkonnostní ráz, kdežto u ostatních společností je podíl administrativních cílů mnohem vyšší (např. zvyšování produktivity oproti přípravě na vstup do EU nebo kolektivnímu vyjednávání).

Dokládá to studie nazvaná *PayWell 2004 – Personální controlling*, která analyzuje strategie řízení lidských zdrojů společností v Česku. Úspěšné společnosti mají personální procesy mnohem přesněji definované a účinněji propracované. To jim umožňuje věnovat ušetřený čas strategickým a koncepčním úkolům a neplýtvat čas a energii na rutinní a administrativní činnosti.

Zvolna roste počet společností, které svým zaměstnancům umožňují práci na částečný úvazek. Stále více společností také umožňuje pružnou pracovní dobu. Tyto trendy považují někteří znalci za pozitivní, i podle nich však Česko stále musí ujít značný kus cesty směrem k tzv. work-life balance neboli rovnováze mezi pracovním a osobním životem.
-ba-
Zdroj: Business Info - Integrovaný systém informací pro podnikání a export
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Info