Informační technologie a řízení rizika ve spolupráci pro energetický průmysl

Informační technologie a řízení rizika ve spolupráci pro energetický průmysl

Současný elektroenergetický sektor si stále více žádá lepší řízení rizika a kvalitnější podporu rozhodování. Konkrétně se jedná například o situaci, kdy energetická společnost disponuje velkým množstvím elektrické energie, ale nedostává se jí plynu. Vyrábí tak přílišné množství energie, ta nemá dostatek konečných odběratelů a musí se prodávat za nižší ceny. Navíc je k její výrobě zapotřebí plyn, kterého nemá dostatek a musí jej kupovat naopak za vysoké ceny. K tomu, aby se takových situací již napříště vyvarovala jí slouží velké množství analytických nástrojů, nástrojů využívajících moderních informačních technologií.

Informační technologie nabízejí energetickým společnostem pro výše uvedené problémy tři způsoby řešení:
- Datové sklady
- Nástroje pro integraci (firemní aplikace)
- Technologie firemních portálů
Jedná se o technologie, které jsou základními předpoklady pro zachování spolehlivosti a konzistentnosti firemních informací a získávání přesných, včasných a pochopitelných dat o konkrétním trhu. Stejně tak jsou velmi důležité pro implementaci různých metod řízení rizika a poskytování důležitých záznamů pro případ auditů. Musejí přitom vždy vycházet z klíčových firemních hodnot a vizí.

**Datum vydání:** XII/2002

Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young