Informační systémy jen pro management

Elektronický HR management (e-HRM) je často podporován, protože nabízí organizacím mnoho možností díky poskytování informací zaměstnancům a managementu online. Umí zaměstnancům zodpovědět často kladené otázky pomocí relativně jednoduchých informací, čímž dovoluje schopným pracovníkům lidských zdrojů řešit komplikovanější problémy. Managementu zase elektronické skladování dat pomáhá pohotově zpřístupnit informace o zaměstnancích. Bohužel existují i omezující faktory, jako například udržování aktuálnosti dat, aby byly využitelné, nebo poskytování různých úrovní důvěrnosti osobních dat jednotlivců. Průzkum Cranet o mezinárodní praxi HR začal shromažďovat data o tomto novém vývoji v řízení lidských zdrojů v roce 2003. Informace získal ze Švédska i Velké Británie.

Více než tisíci HR manažerů byla položena otázka, zda jejich organizace má počítačový personalistický informační systém. Ve Velké Británii odpovědělo záporně jen 18 % respondentů, ve Švédsku jen 13 %. Informační systémy byly převážně nezávislé, ačkoli 25 % anglických a 19 % švédských organizací integrovalo své personalistické systémy do širších řídicích informačních systémů. V těchto případech se zdá, že data z různých systémů mají přinejmenším potenciál významně přispívat ke strategické integraci HRM do strategie podniku. Dvě třetiny anglických organizací využívají systém pouze jednosměrně, od managementu k zaměstnancům. Jen několik dosáhlo stádia, kde jednoduchá komunikace směrem nahoru umožňuje zaměstnancům měnit jednoduché osobní informace, například bankovní detaily.

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today