IdeaX: Platforma pro hledání a využívání inovací

Inovace je v současné ekonomice klíčem k přežití a v obchodní rétorice zaujímá významné místo. Vyznačuje se dvěma typickými znaky:
- nelze ji standardizovat,
- ne vždy přichází z míst, kde bychom ji čekali a
- mnoho myšlenek nezapadá do nepružného kontextu inovovaných procesů.
Tržní mechanizmy a vztahy jsou zatím dosti nevyužité. Centrum pro obchodní inovace (CBI) proto provedlo zhodnocení trhů a komunit a navrhlo nový přístup, označovaný jako **IdeaX**.

Systém **IdeaX** je ve své podstatě elektronická burza a zároveň pracovní prostor , který má firmám usnadnit objevování nových myšlenek a využívání těch, které již existují. **IdeaX** poskytuje komunikační kanál, vytváří diskusní skupiny a nabízí nástroje pro realizaci informačních toků.

**Datum vydání: III/2001**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young