Hrajte na bezpečnost

Podle odborníků jsou americká pracoviště bezpečnější než dřív. Například v roce 2006 zemřelo na pracovištích nebo na následky pracovních úrazů 5 703 osob v porovnání s 5 734 v roce 2005. To jsou nejnižší údaje zaznamenané v této oblasti.

I když jsou to čísla slibná, odborníci se ale shodují na tom, že je stále hodně prostoru pro vylepšení. Propagace bezpečnosti na pracovištích zůstává prioritou pro málo firem a většina úrazů je výsledkem selhání lidského faktoru a lze jim předcházet.

Další problém je, že stávající programy jsou málo efektivní kvůli špatně formulovaným směrnicím nebo administrativě. Ve třetině programů se vyskytují skryté případy, kdy odměna motivuje problémy skrývat.

Manažeři bývají podporováni, aby vytvářeli bezpečnější pracoviště, neboť chyby mohou mít katastrofální dopad nejen na poškozené, ale také na pracovní morálku, produktivitu a zisky. A přestože potřeba bezpečnosti pracovišť roste ve všech oblastech, náklady na kompenzace jsou stále výrazně vyšší v pozicích, které jsou méně bezpečné.

Lekce od horníků

Šest zmizelých horníků v Utahu a dlouhé měsíce hledání, které následovaly, přivedly pozornost na nebezpečí důlních provozů. Ale lekce, které získávají taková pracoviště, se dají využít pro rozličná pracovní prostředí. V různých oborech, v malých i velkých firmách, jsou pobídkové programy, které odměňují dodržování bezpečnostních směrnic, efektivními nástroji pro bezpečnější pracoviště. Preventivní přístup je funkční strategií pro téměř všechny scénáře.

Program Safety Jackpot

S více než půl stoletím zkušeností s bezpečnostními programy identifikovala společnost Peavey Performance Systems některé kvality úspěšných programů a zařadila je do svého programu Safety Jackpot, který dnes funguje pro řadu firem:

Navrhněte program bezpečnostních kritérií tak, aby pokryl potřeby vaší firmy. Zvýšíte tak uvědomění a účast, snížíte nehodovost a ovlivníte chování, které potřebuje pozornost.

- V jednoduchosti je síla. Dobrý program je takový, který neubírá produktivní čas vašim lidem.

- Propagace. Jedním z nejjednodušších způsobů, jak udržet cíle před očima všech, je využívat množství viditelných upomínek.

- Pravidelné odměny. K udržení motivace zaměstnanců a dosažení vašich cílů je třeba na pravidelné bázi odměňovat žádoucí chování. Vneste rovnováhu mezi odměňování jednotlivců a týmů.

- Umožněte výhru pro všechny. Univerzální uznání je jediná cesta k dlouhodobým výsledkům. Vyhněte se třeba tomu, abyste potrestali za chybu jednotlivce celý tým.

- Odměňujte prevenci. Vybudujte rovnováhu mezi proaktivním chováním a prevencí nehod. Příklady proaktivního chování mohou být například nahlášení události, která měla blízko k vážné nehodě, účast na meetingu s bezpečnostní tématikou, implementace návrhů apod.

- Povzbuzujte interakci. Čím více interakce mezi zaměstnanci, tím více zájmu o program získáte, což bude mít přímý vliv na jeho úspěch.

- Buďte kreativní. Buďte připraveni změnit kritéria programu podle aktuálních potřeb.

-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine