Hodnota hodnot, aneb Etika se firmám vyplatí

Vedoucí pracovníci v Německu, Rakousku a Švýcarsku se domnívají, že etické chování a důraz na morálku přinášejí mimo jiné firmě i hospodářský užitek. Pokud si vedoucí pracovníci stanoví určité hodnoty a budou se jich držet, získají v současném prostředí plném podnikových skandálů a nedůvěry významnou konkurenční výhodu. Firemní hodnoty především podporují interní komunikaci, působení firmy navenek a zlepšení poměru zisku a rizika.

Studie ukázala, že firmy si často pojem Corporate Governance zjednodušují a vztahují jej pouze k finančnímu řízení a jeho transparentnosti. Je však evidentní, že by se měl rozšířit i na kontrolní mechanismy a pojetí vlastní odpovědnosti jedinců. Co se týče měřitelnosti hodnot, většina manažerů se domnívá, že hodnoty jsou měřitelné, avšak o implementaci přísného procesu takového hodnocení ve své firmě nemají příliš zájem.
Zdroj: Die Presse - Zpravodajský server - online verze deníku Die Presse.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Die Presse