Hodnocení nehmotných aktiv v sektoru finančních služeb

Sektor finančních služeb prochází v současné době výraznými změnami globálního rozsahu. Ty jsou důsledkem nových technologií, jež zásadním způsobem změnily podobu distribučních kanálů, a tím donutily banky k přehodnocení strategií CRM.

Jednou z odpovědí na měnící se podmínky na trhu je oddělování obchodních funkcí firmy. Těžiště konkurence se přesouvá z integrovaného pojetí funkcí k přizpůsobování produktů a na místo vertikálních struktur nastupují specializované modulární funkční domény. Samostatné obchodní jednotky mají vyšší flexibilitu a citlivost, takže finanční instituce mohou díky nim účinně konkurovat menším, specializovaným hráčům na trhu.

Vývoj obchodních modelů v sektoru finančních služeb si zřejmě vynutí také změnu množiny nehmotných aktiv, protože každý sektor tato aktiva hodnotí jinak. Právě zohlednění různých kategorií bude čím dál tím více rozhodovat o podobě finančního sektoru.

Při zjišťování hodnoty nehmotných aktiv je potřeba vzít v úvahu jednak relativní hodnotu jednotlivých kategorií a jednak i pevná interní měřítka konkrétní firmy.

**Datum vydání: I/2002**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young