Hodnocení firmy z dlouhodobého pohledu

Souvislostí mezi hodnotou firmy pro akcionáře a mezi jejím významem pro společnost a životní prostředí se v posledních letech zabývala řada výzkumů, publikací a investičních aktivit. Centrum pro obchodní inovace (CBI) považuje tuto korelaci za další důkaz důležitosti tzv. nefinančního kapitálu.

Tradiční metody účetnictví a finančního hodnocení například nedokáží postihnout nestálost kapitálu ve světle změn ve vedení firmy. Průzkum, který provedlo centrum CBI, ukázal, že hodnocení firmy z pohledu investora je (minimálně) z jedné třetiny založeno na nefinančních ukazatelích. Společnostem, které tyto vazby mezi nehmotnými aktivy nedokáží vyčíslit, uniká velká příležitost k vytváření hodnoty.

Ačkoliv si nutnost nefinančních ukazatelů uvědomuje mj. i burza Wall Street, má formální metodika udržitelnosti ke svému plnému rozvinutí a k aplikaci ještě daleko. Data o výkonnosti firmy můžeme sice získat ihned, tato však pouze ve vzácných případech souvisejí s podnikovou strategií.

Zatímco tradičně vypovídají finanční ukazatele o posledním čtvrtletí,
budeme v budoucnosti potřebovat ukazatele zaměřené na budoucnost.

**Datum vydání: I/2002**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young