Hledání odborníků jako jeden z úkolů správy znalostí

Pokud potřebuje společnost najít odborníka, bývají zpravidla prvním cílem Zlaté stránky, záznamy o předchozích projektech či další dokumenty. Je také možné zeptat přátel či kolegů nebo se poohlédnout na internetu. Tyto postupy však často nevedou k cíli, a tak je nutno hledat pomoc ve vlastních řadách. V malých podnicích bývá nalezení potřebného experta poměrně jednoduché, ale pro firmy, které mají tisíce nebo dokonce desetitisíce zaměstnanců a jsou rozprostřené po celém světě, je nezbytné najít způsob, jak identifikovat mezi svými zaměstnanci skutečné odborníky a umožnit jim sdílet znalosti v zájmu vyřešení otázek spojených s určitým projektem.

Pro organizaci, jež je na sdílení poznatků připravena, může být tento proces poměrně přímočarý, jiný podnik se musí tvrdě učit, že samotná technologie práci nezrychlí a experty nevyhledá. Zaměstnanci i obchodní partneři musejí pochopit, proč je sdílení znalostí důležité a být vůči těmto aktivitám vstřícní. Je třeba věnovat přiměřenou pozornost detailům kultury podniku – ukázat lidem, jaký bude přínos systému a vytvořit pobídky, které je povzbudí k jeho využívání atd... Některé firmy řeší velmi komplexní úkoly, které vyžadují spolupráci odborníků z nejrůznějších oborů – to je možné jen tehdy, jsou-li všechny zainteresované osoby ochotny si navzájem pomáhat.

Částí úspěšných projektů správy znalostí je jakési fórum, v jehož rámci se profesionálové z potřebných oborů dělí o své názory, získávají hlubší vhled do dané problematiky a kladou si navzájem otázky. Metoda může být různá – od neformálních setkání až po vzkazy vyvěšené na internetu. Schopnost identifikovat lidi s odbornými znalostmi je, stejně jako ostatní složky správy znalostí, způsobem, jak otevřít firmě nové možnosti. Klíčovou složkou je patřičná podniková kultura podporující sdílení vědomostí jako jednu z kladných hodnot a pěstování komunikace nezávisle na podnikové hierarchii a hranicích jednotlivých částí podniku.
Zdroj: Destination KM - strategické informace o správě znalostí pro transformace podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination KM