Hledá se výkonný ředitel nového věku

Hledá se výkonný ředitel nového věku

Výkonní ředitelé musejí v dnešní globální době splňovat stále nové požadavky. Důležitá je zejména horlivost a schopnost emaptie ve spojení s inteligencí a specifickými dovednostmi, které jim umožní inspirovat ostatní k produktivnímu a kreativnímu budování dominantní pozice na globálním trhu. Najít výkonného ředitele, který bude všechny tyto požadavky splňovat je ale složité. Autor článku, zabývající se náborem manažerských pracovníků, popisuje hledání novodobého výkonného ředitele ve třech fázích:

- definování kvalit potřebných k úspěšnému vedení podniku,
- nábor kvalifikovaných kandidátů,
- vybudování systému podpory zvoleného kandidáta v rámci firemní kultury.

Chybou mnoha firem je podle autora článku to, že se při hledání výkonného ředitele soustřeďují pouze na proces definování funkce a nábor, zatímco opomíjejí třetí fázi. Často je opomíjena i fáze první, samotný nábor však skutečně nestačí.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher