Google věří diverzitě

Společnost Google spustila v rámci své strategie diverzity nový program pro rozvoj žen-techniček a jejich potenciální postup do vyšších pracovních rolí. Jedná se o mentorovací schéma Code F, které propojuje začínající softwarové inženýrky s interními inženýry a dalšími zaměstnanci na seniorních pozicích. Cílem tohoto programu je posílit počet přijímaných žen v rámci širší iniciativy, jak pro firmu získat ty nejlepší talenty z doposud méně zapojených skupin.

Ředitel diverzity společnosti Google v regionu EMEA Mark Palmer-Edgecumbe uvedl v rozhovoru pro britský magazín People Management, že nevidí smysl v současné praxi dosazování žen do vedení firem. „Když firmy zvyšují počet žen ve vedení, tyto ženy obsazují vesměs neexekutivní pozice. To nemá větší vliv, jelikož přímo neřídí firmy,“ řekl Palmer-Edgecumbe. „Já si myslím, že klíčová je změna na nižší úrovni, u lidí, kteří budou ve vedení v budoucnosti. Měli by to být 50:50 muži a ženy.“

Program Code F zaměřený na podporu žen byl spuštěn na konci roku 2011. Doplňuje dva již existující podobné programy - Top Black Talent, určený pro etnické minority, a Tech Ability, určený pro zdravotně postižené. Každé toto schéma trvá osm měsíců. Účastníci jsou vždy ve dvojici s mentorem z řad interních inženýrů a společně pracují na různých projektech. Doposud jimi prošla asi stovka lidí z různých částí světa, kteří dostali další šanci na rozvoj své kariéry u firmy.

O práci ve společnosti Google usiluje asi 1,5 milionu lidí ročně, a proto není snadné tuto práci získat. Mark Palmer-Edgecumbe se domnívá, že již tento fakt může odrazovat ženy a další představitele menšin od toho, aby se vůbec hlásili. Proto vidí v mentorovacích schématech velký smysl a hodlá je i nadále rozvíjet jako nástroj pro podporu diverzity ve firmě.

-kk-

Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management