Globalizace à la Tesco

Globalizace ? la Tesco

Mnoho maloobchodníků se snažilo proniknout na zahraniční trhy. Mnoho se jich dalo nesprávnou cestou a pokusilo se obchodovat na Internetu, jiní na to šli jinak. David Reid, viceprezident nejvýznamnějšího britského maloobchodního řetězce (Tesco), vysvětluje v článku mezinárodní firemní strategii, která Tescu zajistila mezinárodní prestiž a věhlas. Výraznou část obchodování tvoří systém dodávek až do domu.

Úspěch maloobchodního řetězce na zahraničních trzích je podle Reida dán především silnou pozicí na vlastním trhu a konkurenceschopnou nabídkou. Expanze na zahraniční trhy vyžaduje dostatek finančních prostředků a podporu akcionářů. Firmy by také měly věnovat dostatek času podrobným průzkumům zahraničního trhu, na který se chystají expandovat. Musí mít také co nabídnout – **Tesco** se například spoléhá na svou provozní efektivitu a systém doplňování zásob.

Společnost **Tesco** byla do značné míry znevýhodněna, protože v některých zemích, kam se chystala expandovat, již mělo mnoho maloobchodních řetězců vybudovanou silnou pozici. Zde právě sehrála roli silná finanční základna a dostatek prostředků z centrály ve Velké Británii. S mezinárodní expanzí je spojen také problém lidských zdrojů. Firma potřebuje kvalitní zaměstnance jak v zemi, kam expanduje, tak i v mateřské zemi. Tesco to vyřešilo tak, že sem několik klíčových zaměstnanců přestěhovalo. Ti založí pobočku a najdou lokální manažery, kteří jsou schopni zajistit péči o zákazníky.
Zdroj: McKinsey Quarterly - prestižní publikace přední světové konzultantské společnosti McKinsey & Company
Zobrazit přehled článků ze zdroje McKinsey Quarterly