Firmy se snaží vytvářet dobré společenské klima, aby si udržely talentované zaměstnance

Moderní firmy se vyznačují jednou věcí – váží si svých nejlepších zaměstnanců a snaží se udržet si je. Talentovaní lidé dnes mají mnoho možností zaměstnání a jsou velmi žádaní. Firmy se proto hlavně soustředí na vytvoření správného pracovního prostředí, které by tyto pracovníky motivovalo. Na trhu práce tedy také vzniká konkurence.

Další snahou moderních firem, které mají budoucnost, je zapojit řadové pracovníky do řízení podniku. Zamezí se tak rivalitě mezi vedoucími a řadovými zaměstnanci, společně řešené projekty také získají nový rozměr.

Metody odměňování se také změnily – zvyšování platu jako motivační prostředek ustupuje do pozadí, mnohem více motivují nabídky zaměstnaneckých akcií. Pracovníci se totiž logicky snaží zvyšovat svůj výkon, aby společnost prosperovala a aby tyto akcie měly stále vyšší cenu.

Velmi účinné je v dnešní „znalostní ekonomice“ také učení a školení. Talentovaní lidé se snaží zlepšovat svoje schopnosti, protože tak mají více příležitostí k osobnímu růstu a postupu v kariéře.
Zdroj: Fast Company - portál předního amerického magazínu pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fast Company