Firma v depresi

Pokud je vaše společnost v depresi, zřejmě zvažujete, jak docílit a udržet pracoviště produktivní a pulzující. Mezi symptomy organizační nebo oblastní deprese patří celkový pocit netečnosti, malá míra kreativity a inovace s odporem ke změnám, stěží přijatelná produktivita, vysoká míra absencí, pozdních příchodů atd., omezená komunikace v a mezi odděleními, méně výpovědí (deprimovaní lidé se nepohybují a nic nemění), opožděné rozhodování a samozřejmě žádné projevy radosti nebo štěstí. K organizační depresi přispívají deprivovaní vedoucí pracovníci, vedoucí pracovníci pijící běžně alkohol nebo užívající drogy, neúcta k rozdílnostem, odměňování průměrnosti, dysfunkční chování, přílišná kontrola nebo podniková tajemství.

Jak deprivovanou společnost oživit? Pokud je skutečně váš podnik v depresi, musíte to řešit, udělat průzkum klimatu a zahrnout do řešení situace všechny zaměstnance. Stanovte cíle a znaky zdravého pracovního prostředí. Opatřete senior manažerům, kteří to potřebují, kouče. Udržujte vedoucí pracovníky odpovědné za emocionální klima ve společnosti. Zvyšte komunikaci na všech úrovních a vyventilujte oprávněná znepokojení. Zaveďte stimulující, podněcující program a proražte odpor.
-ba-
Zdroj: Fabjob.com - americký server pro uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Fabjob.com