Finančníci jsou pozadu ve využívání CRM

Jak ukázal celoevropský průzkum, firmy operující v oblasti finančních služeb často rezignují na zavedení systému CRM. Vede k tomu především jejich zaměření, které se, spíše než výhodných strategií, týká optimalizací zisku. Výzkum byl veden v oblastech bankovnictví, pojišťovnictví a makléřství.

Nadpoloviční většina respondentů nepokládá křížový prodej za klíčový zdroj zákaznických dat a 62 % dotazovaných používá CRM především jako nástroj pro identifikaci klíčových zákazníků a měření ziskovosti. Je však důležité, aby firmy zaměřovaly CRM jak na ziskovost, tak na konkurenceschopnost.

Některé finančnické podniky odmítají CRM pro jejich složitou implementaci. Poskytovatelé CRM se již problémem začali zabývat v oblasti bankovnictví, avšak existuje jen málo vhodných řešení pro dvě zbývající odvětví.

**Datum vydání: II/2002**
Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM