Finanční základy pro začínající podnikatele

Finanční základy pro začínající podnikatele

Mnoho podnikatelů nevěnuje při zakládání firem dostatečnou pozornost některým klíčovým otázkám finančního řízení. Často jim chybí vzdělání v této oblasti a příliš se orientují jen na určitou funkci firmy. Nejdůležitější funkcí ale zůstává funkce finanční. Podnikatelé proto spolupracují s finančními profesionály a externími auditory. Ať už mají ale zakladatelé firem jakékoli vzdělání, měli by znát alespoň základy finančního řízení, aby mohli s těmito spolupracovníky komunikovat a inteligentně čelit problémům. Článek tyto základy shrnuje v několika bodech:

- Hotové peníze jsou základem všeho. Ať děláte cokoli, musíte mít peníze.
- Od prvního dne zaveďte skutečné finanční systémy.
- Měřte všechny možné ukazatele.
- Vytvořte roční operační plán
- Využijte prodejce, aby dotovali váš byznys.
- Využijte zákazníky, aby dotovali váš byznys.
- Opatrně zacházejte s osobními garancemi.
- Pokud něco zní příliš krásně nato, aby to byla pravda, pravděpodobně to pravda je.
- Svůj byznys financujte tak, aby to odpovídalo tomu, co chcete vytvořit.
- Pečlivě vybírejte finanční profesionály.
- Nic neberte jako jisté.
- Včas plaťte daně.

**Datum vydání:** I/2004
Zdroj: EntreWorld - server pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje EntreWorld