Finanční správa utahuje šrouby

Ilustrační snímek

Daňová přiznání, účetní závěrky, kontrolní hlášení pro všechny plátce DPH, neustále narůstající hromada formulářů – to je jen zlomek toho, s čím si podnikatelé musejí v tomto roce poradit.

Místo zjednodušení procesů a dokumentů, které by přineslo úlevu, však Finanční správa přichází s dalšími novinkami, díky nimž administrativní břímě na bedrech podnikatelů, potažmo jejich účetních, těžkne stále víc.

Co nového si daňová správa připravila pro rok 2017?

Mnoho účetních i daňových poplatníků se již vypořádalo s povinností podávat tzv. kontrolní hlášení, kterou má od počátku loňského roku každý plátce daně z přidané hodnoty.

Kontrolní hlášení se sice podávají pouze elektronicky, avšak díky administrativně náročné agendě se nápor a časový tlak související s jejich zhotovením v době účetních závěrek značně znásobil.

Díky tomu častěji dochází k prodloužení lhůty podání kontrolního hlášení, což s sebou ve výsledku přináší komplikace a přísné pokuty pro plátce DPH, kteří se do dané lhůty nevešli.

K ulehčení administrativní zátěže podnikatelům nepřispělo ani zavedení elektronické evidence tržeb.

První etapu zavedení EET mají již od prosince minulého roku za sebou podnikatelé v segmentu ubytování, stravování a pohostinství. Rozšíření na další podnikatele včetně e-shopů se spustilo 1. března 2017.

Daňové bonusy – Finanční správa požaduje více než zákon

Novinkou, o níž se zatím moc nemluví, je dodatečná administrativa a nejasný postup spojený s daňovými bonusy. O co konkrétně se jedná?

Daňový bonus vzniká tehdy, je-li daňové zvýhodnění na dítě vyšší než daňová povinnost. Vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinnosti je daňovým bonusem a plátce daně v takovém případě nejen neodvede na dani nic, ale ještě je mu finančním úřadem, prostřednictvím zaměstnavatele, vyplacen daňový bonus.

Zaměstnanci finančních úřadů nově požadují po daňových poplatnících, aby k žádosti o úhradu daňového bonusu přikládali i další dokumenty, jež prokazují jejich nárok na vyplacení tohoto konkrétního bonusu.

V praxi to znamená, že zaměstnavatel ke každé žádosti o vyplacení daňového bonusu, ať už při ročním či měsíčním vyúčtování, musí přiložit mzdový list příslušného zaměstnance, kterému je daňový bonus vyplácen, vyúčtování mezd a výpis z účtu prokazující úhradu mzdy. Způsob předložení je pak různý,“ upřesnila Zuzana Pšeničková, místopředsedkyně Komory certifikovaných účetních.

Některé pracovnice akceptují podání přílohy přes datovou schránku, jiné trvají na zaslání e-mailem. V každém případě se však nejedná o povinnost, která by byla zakotvena v zákoně o daních z příjmů, a dokonce není uvedena ani v daňovém řádu.

Jedná se tedy jen o další interní pokyn finanční správy, na jehož základě musí pracovnice požadovat důkladné prokázání každé takové žádosti automaticky i přes to, že jí tato povinnost není dána zákonem.