Facility management: Kdo, co, jak, proč...

Facility management se jako komplexní obor rozvíjí od začátku osmdesátých let, kdy se začal uplatňovat ve Spojených státech. Mezinárodní asociace IFMA, která sdružuje poskytovatele facility managementu, jej popisuje jako metodu pro sladění pracovního prostředí, pracovníků a pracovní činnosti v organizacích.

Úspěšný chod každé firmy vyžaduje řadu procesů, činností a služeb, které přímo nesouvisejí s jejími klíčovými aktivitami – od technických, jako je například správa energií, revize a oprava zařízení budov a vozového parku nebo telekomunikační provoz, až po netechnické, jako je například provoz recepce, bezpečnostní služby nebo rozúčtování nájemného a dalších poplatků. To může být velmi nákladné. Roste proto počet firem, které volí outsourcing těchto služeb.

Poskytovatel facility managementu vytváří ve spolupráci se zákazníkem (firmou) plán prací a finančního rozpočtu. Jeho úkolem je sledovat a zajišťovat potřebnou legislativu, ve spolupráci s personálním oddělením zajišťovat potřebná školení či uzavírat smlouvy s externími dodavateli.

„Z pohledu poskytovatele lze říci, že facility manager je iniciátorem celého procesu outsourcingu a pro odpovídající stupeň řízení musí mít příslušnou způsobilost. U strategického řízení je facility manager členem vedení, který odpovídá za strategii podpůrných činností a řídí ostatní úrovně. Na úrovni taktického řízení je nutné, aby facility manager zabezpečil optimální a ekonomicky efektivní správu veškerého majetku a potřebných služeb ve firmě. Na úrovni operativního řízení zajišťuje každodenní fungování společnosti podle profesí nebo podle objektů,“ vysvětluje Jiří Podhola ze společnosti OKIN GROUP, která se zabývá poskytováním podpůrných služeb firmám.

Hodnocení kvality vykonané práce by měl zajišťovat vlastní kontrolní odbor poskytovatele. Dále jsou to dotazníky a také dohody o úrovni poskytovaných služeb - tzv. Service Level Agreement (SLA). Na základě dohodnutých parametrů se pak vytyčují klíčové výkonnostní ukazatele (KPI).

-kk-

Zdroj: HR-Server.cz - český portál věnovaný personalistice a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-Server.cz