Expresní vývoj systému CRM pro společnost Peoples Energy

Společnost **Peoples Energy Services** (PES), která po 150 let poskytovala služby v sektoru plynárenství pro oblast Chicaga, nebyla evidentně připravena na otevření trhu s energiemi. Toto otevření však s sebou přineslo mnoho nových příležitostí k růstu.

Nutnou podmínkou získání nových zákazníků byla revize systému CRM (řízení vztahu se zákazníkem). Firma potřebovala konzistentní informace jak o odběratelích elektřiny, tak o odběratelích plynu. Nový systém měl zároveň vyřešit aspekty určování sazeb za přístup třetích stran.

Uvedené požadavky splnil projekt **Zeus** společnosti **SPL WorldGroup** ze San Francisca. Právě stanovení pravidel pro sazby za různé produkty bylo nejdůležitějším cílem, s nímž se musel tým vývojářů vypořádat. Další cíl spočíval ve zlepšení toku vybraných informací mezi firmou PES a jejími obchodními partnery. Proto byl systém doplněn o „sklad provozních dat“ (ODS). Autor příspěvku stručně popisuje činnost tohoto skladu.

Zcela specifickou kapitolou bylo školení personálu.

**Datum vydání: VI/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World