Evropský program podpoří výzkum v malých firmách

Nový program spuštěný Evropskou komisí uvolní přibližně 800 milionů liber na podporu výzkumných a vývojových aktivit malých firem. Vybrané firmy se tak stanou „evropskými hvězdami.“ Program EUROSTARS se snaží podpořit specifické potřeby malých firem, které díky své malé velikosti, pružné organizaci a oddanosti výzkumu mohou využívat výhod rychle se měnícího ekonomického prostředí, uchopit nové tržní příležitosti vytvářet nová pracovní místa.

Program bude financován z více fondů Komise a investic 22 členských států a soukromých subjektů po dobu šesti let. Zúčastněné státy budou vytvářet své vlastní národní programy a financovat výzkum v malých firmách, což podle Komise zajistí efektivnější využití fondů.

Propojení mezi veřejným a soukromým financováním umožní EUROSTARS podporu výzkumu a vývoje v malých firmách ve spolupráci s nejlepšími výzkumnými týmy v Evropě a transformuje nové myšlenky do úspěšných obchodních aktivit.

-kk-
Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups