Evropská komise podpořila kvóty pro ženy ve vedení firem. Co na to Česko?

Ilustrační snímek

„Historický den pro genderovou vyváženost a rovnost.“ Tak označila včerejší den eurokomisařika pro spravedlnost Viviane Redingová, když Evropská komise schválila její návrh směrnice o zavedení povinných kvót pro zastoupení žen ve správních a dozorčích radách největších evropských společností do roku 2020.

Aby mohla tato směrnice začít platit, musí ji schválit ještě Evropský parlament a Evropská rada. Bude-li přijata, bude se týkat soukromých společností kótovaných na evropských burzách, v jejichž vedoucích orgánech zastávají ženy méně než 40 % postů nevýkonných ředitelů. Jedná se přibližně o 5 tisíc firem, které mají více než 250 zaměstnanců a celosvětový obrat vyšší než 50 milionů eur. Pokud tyto firmy nesplní požadavek 40% kvóty, budou muset platit pokuty.

Svá vlastní opatření pro posílení genderové rovnosti v nejvyšším vedení firem již zavedlo 11 členských zemí EU a také Norsko, které je členem Evropského hospodářského prostoru. V osmi z těchto zemí se tato opatření týkají státních organizací. V ostatních zemích EU žádná podobná opatření nefungují a nedochází zde k žádnému výraznějšímu posunu. Zpráva Evropské komise z března 2012 konstatuje, že ženy zastávají v představenstvech nejvýznamnějších společností Evropy pouze jednu vedoucí pozici ze sedmi (13,7 %). V roce 2010 to bylo 11,8 %. Tímto tempem by bylo výrazně vyváženějšího zastoupení žen a mužů (alespoň 40 % pro obě pohlaví) dosaženo za více než 40 let.

Schválení návrhu Viviane Redingové vyvolalo v evropských zemích okamžité reakce, přičemž nejhlasitěji se ozývají odpůrci. Devět zemí EU včetně České republiky vyjádřilo svůj nesouhlas již v polovině září, kdy bylo zveřejněno, že Redingová předloží tento návrh. V dopise, jehož adresáty byli předseda Evropské komise José Manuel Barroso a Viviane Redingová, požadovaly, aby zastoupení žen bylo řešeno na úrovni jednotlivých států, nikoli celé EU.

Nesouhlas zaznívá i dnes, a to z úst vedoucích politických představitelů Velké Británie, Německa, ale i ČR. Peprné výroky českých politiků přinesl například dnešní deník Právo (novinky.cz) v tomto článku, vládní ODS okamžitě publikovala prohlášení, v němž odmítá „nesmyslné kvóty“. Naopak opoziční ČSSD kvóty podporuje (viz článek zde) a kladné ohlasy zaznívají od organizací, které bojují za práva žen, jako je například Fórum 50 % (viz zpráva zde).

-kk-

Zdroj: EurActiv.com - informace o politice a dalším dění v Evropské unii v 15 jazycích
Zobrazit přehled článků ze zdroje EurActiv.com