Éra Internetu si žádá nový management

Tento článek se zabývá změnami, které přinesl Internet ve fungování každé společnosti. Zejména se zde klade důraz na to, jak se díky Internetu změnila komunikace mezi vedením (managementem) a zaměstnanci a zaměstnanců mezi sebou.

Internet manažerům poněkud zkomplikoval život. Není to pouze nový distribuční kanál nebo nový způsob komunikace. Je to trh, informační systém a pro mnohé firmy i nástroj produkce výrobků a služeb. Díky Internetu se mění způsob řízení firmy i procesů. Například koordinace projektu a shromažďování informací o zákaznících se provádí jinak. Firmy musí také investovat do nových technologií, produktů a školení zaměstnanců.

Nová společnost vyžaduje také nové pracovníky. Personální agentury se soustředí při výběru na osoby inteligentní, otevřené novým vědomostem a ochotné se neustále učit.

Dále se autor věnuje vazbám mezi firmou, jejími zákazníky a dodavateli. Jsou zde uvedeny i informace o organizačních změnách ve společnosti a rady pro efektivní realizaci e-managementu.
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist