Emoční ignorace

Emoční inteligence je vědomí o nevyslovených přáních, potřebách a obavách sebe i druhých lidí, které může výrazně ovlivňovat obchodní interakce. Mnoho lidí si však často emoční inteligenci podceňuje, což je staví do rizikových situací. Emoční inteligence chybí tam, kde namísto vědomí vnímáme prostřednictvím mylných představ. Sami pak stojíme v cestě svému úspěchu.

Článek uvádí deset běžných mylných představ o tom, jak ostatní vnímají nás a o tom, jak my vnímáme ostatní. Když se například o sobě domníváme, že jsme bystří, ostatní nás mohou vidět jako lstivé. Považujeme-li se za sebejisté, ostatní nás vidí jako arogantní. Jestliže si myslíme, že jsme tiší, mohou nás vnímat jako pasivní a nerozhodné. I když se domníváme, že ostatní jsou vážní, ve skutečnosti mohou mít rádi legraci. Máme-li pocit, že jsou si jisti svou koupí, mohou naopak čekat, až je přesvědčíme. Když projevují nadšení nad naší firmou, mohou si myslet, že nijak výjimečná není

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com