Efektivní praxe správy znalostí

Článek vymezuje a analyzuje základní pravidla pro vybudování úspěšné správy znalostí. Obecně je ke kvalitní SZ nutno umožnit zaměstnancům adekvátní přístup k nástrojům SZ, vytvořit uživatelsky cenný obsah, kulturu otevřenosti a spolupráce. Svoji roli hraje také pečlivé zvážení investic. První důležitou složkou je propojitelnost (konektivita) - technologie není všelékem v oblasti SZ, ale infrastruktura umožňující snadné sdílení znalostí je významnou hnací silou. Obsah – je důležité zajistit, aby obsažené informace měly hodnotu a bylo možné se k nim dostat snadno. (Na tom má svůj podíl navigační systém.)

Komunita – úspěšné projekty správy znalostí stavějí na komunitě klientů, na skupinách lidí, kteří spolupracují na důležitých úkolech nezávisle na pravomocích a působnosti jednotlivých oddělení a částí organizace. Dalším důležitým faktorem je podniková kultura – je potřeba, aby se projektu dostávalo podpory špičkového managementu. Společné vědomí toho, kam podnik v této oblasti směřuje, důvěra, ochota, otevřenost a vůle navzájem se učit jsou klíčovými složkami. Úroveň firemní kultury v oblasti znalostí a v oblasti vzdělávání jsou dvě velmi úzce provázané oblasti – odborníci pracující ve společnosti by měli být otevření získávání nových vědomostí a poznatků.

Spolupráce – je velmi důležitá zejména při překonávání kulturních, jazykových i jiných bariér, s nimiž se společnosti setkávají, rozšiřují-li pole své působnosti za hranice domovské země. Vůle dělit se o nabyté vědomosti a dále se učit je násobena, jestliže firma dokáže uplatnit dostatečný „dohled nad svým intelektuálním kapitálem“. Prostřednictvím systematického přístupu k SZ a pěstováním nezbytných dovedností se tak dostává na další stupeň. Je třeba také zavést systém, který odměňuje příspěvky a podněty uživatelů. Všechna předchozí opatření vyžadují seriózní přístup k investicím do sektoru správy znalostí, který by měl být založen na systematické analýze návratnosti investic.

**VIII/2002**
Zdroj: Destination KM - strategické informace o správě znalostí pro transformace podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination KM