Efektivní manažer vidí "křehké signály"

Základem úspěšného řízení je v dnešním rychle se měnícím obchodním prostředí schopnost zachytit trendy na pracovišti dříve, než se stanou zřejmými. Tvrdí to odbornice na vůdcovství z americké Purdue University Beverly J. Davisová. Konkrétně jde o včasnou identifikaci tzv. „křehkých signálů“, které definuje jako nepřesné, brzké indikátory nastávajících událostí nebo trendů.

Davisová doporučuje manažerům následující rady, aby dokázali „křehké signály“ zachytit.

- Čtěte veškeré materiály z vašeho oboru, i když se přímo netýkají vaší pozice. Získáte tím širší perspektivu, na jejímž základě se budete moci lépe rozhodovat.

- Sledujte další trendy ve svém oboru.

- Sázejte na své vůdcovské zkušenosti a věřte své intuici.

- Buďte otevření i myšlenkám, které mohou působit ničivě vůči současnému stavu.

- Snažte se vidět celý obrázek nebo systém, spíše než jen jednotlivé části.

- Počítejte se zkreslenými informacemi a uvědomte si omezení, která by plynula z upnutí na minulé úspěchy ve vašem odvětví.

- Vypracujte si systém, jak odhalovat „křehké signály“ a vytvářet na jejich základě vaše cíle.

-kk-

Zdroj: Newswise - americký informační portál pro novináře z oblasti lidských zdrojů, obchodu a vědy
Zobrazit přehled článků ze zdroje Newswise