eBPM - Pět pravidel efektivního investování do CRM

Z webových stránek se stává základní kámen firemní strategie CRM. Marketingoví manažeři se proto stále více snaží pochopit a maximalizovat hodnotu investic do e-businessu. K tomu je však zapotřebí nových měřítek výkonnosti a nových nástrojů (ozn. eBPM).

Úspěšnost investic do této oblasti si mohou hráči na trhu zajistit, budou-li se řídit následujícími pěti pravidly:

1. Je nutno zachovat původní úroveň evidence návštěv (a zkoumat chování a „původ“ návštěvníků stránek),
2. Jádrem plánování a realizace strategií e-businessu je znalost zákazníka,
3. Dalším rozhodujícím měřítkem účinnosti e-businessu je efektivita marketingu a reklamy (tyto činnosti již nemůžeme hodnotit izolovaně),
4. Zisky obchodníka a spokojenost zákazníka zvyšuje rychlá a bezprostřední odezva,
5. Tradiční měřítka efektivity obchodních činností již neplatí.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: Destination CRM - americký sever věnovaný CRM a KM
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination CRM