Důvěřuj a důvěra se ti vrátí

Důvěřuj a důvěra se ti vrátí

Důvěra hraje v obchodním prostředí nesmírně důležitou roli. Skutečnosti jako strach, vyhrožování nebo obtěžování na pracovišti ji ale v současné době stále více podrývají. Podniky, které ovládne nedůvěra pak ztrácejí na hodnotě i ziscích. Článek proto shrnuje několik doporučení pro vedoucí pracovníky, jak v organizacích budovat důvěru.

- Uplatňujte zákon odvety. Cokoli dáváte, dostanete také zpátky. Chcete-li získat větší důvěru, musíte ji nejprve dát.
- Ujistěte se, že vždy mluvíte jasně. Členové vašeho týmu by si neměli sami domýšlet, co jste jim chtěli sdělit.
- Rozdělte odpovědnost. Každý člen týmů musí být odpovědný za svoji činnost.
- Vymezte hranice. Důvěra funguje, pokud lidé vědí, že se mohou na sebe spolehnout v tom, že udělají určitou věc určitým způsobem.
- Podporujte vzdělávání. Důvěra vyžaduje celoživotní učení. Členové týmů si mohou důvěřovat jen tehdy, pokud mohou obě strany pracovat s nejlepšími výkony.
- Pěstujte lásku k týmu. Efektivní vůdce si váží svého týmu pro to, jaký je, nikoli pro to, jaký by měl být.
- Dělejte to, co říkáte. Důvěra přijde, pokud posílíte svá slova činy.
- Udržujte častý kontakt. Je třeba pořádat schůze, organizační ústupky nebo konference.

-kk-
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher