Dost bylo manažerů

Dost bylo manažerů

Vůdcové dokáží pozitivně měnit organizace prostřednictvím působení na lidi, manažeři pouze kontrolují chod věcí. Manažerů je v současné době dostatek, zatímco vůdců se nedostává. Manažeři by si proto měli ověřit, zda v sobě mají potenciál vůdcovství a představit si dopady vlastního jednání za tři nebo pět let. Přitom by si měli položit otázky jako:

* Jaké výhody vyplynuly z kroků, které jsem podnikli? Jaký to byl pocit?
* S jakými lidmi jste ve spojení?
* Kdo další je oddán stejné věci jako vy?
* Jak reagují ostatní na váš úspěch?
* Jak se rozvíjíte?
* Jak se to všechno liší ode dneška?

Základní aspekty kvalitního vůdcovství zahrnují zaměření se na konkrétní prostředí, autenticitu, odvahu, empatii a schopnost vhodně načasovat jednotlivé kroky. Každý by měl ale vždy nejprve zvážit, zda je role vůdce pro něho skutečně ta pravá.
Zdroj: ManagerWise - Rozsáhlý manažerský server
Zobrazit přehled článků ze zdroje ManagerWise