Dobrá idea motivuje

Co je nezbytnou součástí efektivního vedení? Schopnost nabídnout vizi budoucnosti a umění motivovat a aktivizovat ostatní tak, aby za ní dobrovolně šli. Základem úspěchu manažera je formulovat a položit sám sobě otázky, které umožní jasně definovat požadovaný budoucí stav a poté zvolit motivující formu komunikace. Dobrá vize by měla obsahovat originální nápad, nový úhel pohledu či přístup, měla by být srozumitelná, realizovatelná a měla by být lákavá pro všechny, kdo se na jejím dosažení mají podílet (zaměstnanci, klienti, obchodní partneři...).

Samotné řízení a vedení vyžaduje schopnost sdělit ideu spolupracovníkům, přenést ji do centra jejich zájmu a zainteresovat je na ní. To je jeden z nejdůležitějších úkolů a musí být proveden tak, aby lidé porozuměli tomu, co manažer chce - účinným prostředkem je živý a názorný jazyk. Každý, kdo se na podniku podílí, by měl přijmout jeho určitou část za svoji, stá se duchovním vlastníkem malého kousku vize. Toho lze dosáhnout delegativním stylem vedení. Mobilizace sil je dalším úkolem - zda se uplatňuje osobní vedení - manažer nachází řešení při překonávání překážek a pomáhá ostatním uspět.

Existuje řada stylů vedení a řízení - dvěma základními jsou transakční a transformativní. První z nich tíhne ke strukturovanosti a jasně určené cestě a způsobu řešení, vztah mezi vedoucím a kolektivem je podoben obchodu, zatímco vedoucí užívající druhého způsobu mívá sklon k živé komunikaci, dává najevo svá vysoká očekávání, ale i vysokou důvěru v úspěch svých pracovníků. Vedení je katalyzátorem dění ve firmě, kde by melo být spíš uplatněním určité škály dovedností, než prostým rozhodováním a papírováním.

Zdroj: Coxe Group - Stránky americké konzultantské společnosti Coxe Group, Inc. Informace z oblasti managementu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Coxe Group