Digitalizace evropských bank: Skutek (zatím) utek

Ilustrační snímek

Hlavní evropské banky a pojišťovny jsou připraveny přijmout digitální technologie, ale jsou téměř o 50 % efektivnější při rozpoznávání hodnoty inovací než při jejich skutečném využití k zefektivnění svého podnikání, ukazuje analýza společnosti Accenture, která shrnuje informace z 53 institucí v pěti největších ekonomikách starého kontinentu.

Zpráva „Připravenost evropských finančních institucí na digitální technologie“ ukázala, že na stupnici od jedné (základní úroveň) do čtyř (nejlepší možný postup), přední banky a pojišťovny ve Velké Británii, Itálii, Německu, Španělsku a Francii dosáhly průměrné hodnoty 3,15 za rozpoznávání významu digitální technologie jako součásti firemní strategie, a pouhých 2,10 za skutečné využití digitálních řešení pro zefektivnění své činnosti.

Analýza, která byla navržena tak, aby odrážela vnímání zákazníků a investorů, je založena na veřejně dostupných informacích jako jsou výroční zprávy, webové stránky a tiskové zprávy, a hodnotí více než 100 ukazatelů.

Chybí jasný vůdce regionu

Podle Sushila Salujaha, generálního ředitele Financial Services group Accenture pro Evropu, Afriku a Jižní Ameriku, „se žádná země nemůže pyšnit titulem digitálního vůdce Evropy. Když si průzkum prohlédneme geografickou optikou, naznačují výsledky proměnlivou úroveň digitální vyspělosti napříč bankami a pojišťovnami v každé z pěti evropských zemí, které byly součástí studie.

Zpráva ukázala, že:

  • Finanční instituce ve Velké Británii vynikají v oblasti plánování, ale mají prostor ke zlepšení při využití digitálních strategií, navrhování nových produktů, služeb a digitalizace svých interních procesů.

  • Německé instituce v oblasti digitálních strategií následují jiné, což naznačuje méně vyspělý trh, a většinu svých zdrojů potřebují, aby dohnaly svůj deficit v interním zavádění digitálních technologií.

  • Italské a španělské instituce obecně musí digitální technologie více zapojit do strategie svého růstu, ale při implementaci deklarovaných digitálních technologií jsou důslednější. Vykazují slabé výsledky s ohledem na aplikaci digitálních technologií na své interní činnosti.

  • Francouzské instituce mají jasný plán digitálního rozvoje a dokáží digitální technologie lépe využít při oslovování zákazníků. Jako ostatní evropští hráči jsou ale slabší ve využití digitálních technologií pro své interní činnosti.

Massimo Proverbio, generální ředitel Accenture’s banking practice v Evropě, Africe a Jižní Americe, k tomu říká: „Nejlepší evropské finanční instituce vnímají digitální technologie jako klíčový prvek pro strategii růstu, a v mnoha případech již vytvořily částečný plán na integraci digitálních činností do svého podnikání. Ten se však často rozdrolí na jednotlivé nezávislé projekty místo strukturovaného a celistvého akčního plánu na využití hodnoty digitálního trhu.

Podle studie:

  • 86 % institucí zahrnuje digitální technologie do své strategie, 63 % vytvořilo pozici generální ředitel pro digitální technologie, ale jen 37 % vytvořilo speciální rozpočet pro digitální transformaci.

  • Instituce si vybudovaly online a mobilní prezentace, aby mohly oslovovat nové klienty prostřednictvím sociálních sítí, ale nejvyšší management se na těchto aktivitách podílí jen v 39 % institucí.

  • 81% společností zdůrazňuje svoji spolupráci se start-upy a univerzitami na digitálních tématech, ale méně než 60 % vyhlásilo inovační iniciativy, nebo využívá digitální technologie při vývoji produktů.

Plnou verzi zprávy „Připravenost evropských finančních institucí na digitální technologie“ najdete na této stránce.

Zdroj: Accenture - globální poradenská společnost
Zobrazit přehled článků ze zdroje Accenture