Deset vůdcovských kvalit

Vůdcovství můžeme definovat jako schopnost přimět druhé, aby nás následovali. Organizace potřebují vůdce na všech svých úrovních. Důležité je vědět, že vůdce můžete najít a vychovávat, budete-li hledat následující charakterové rysy.

- Vize. Vůdce by měl mít jasnou a živou představou, kam chce směřovat a jak by měl vypadat úspěch firmy. O své vizi by měl být schopen komunikovat a získat ostatní. Měl by mít disciplínu, ale také nadšení.

- Integrita. Jde o propojení vnějších činností s vnitřními hodnotami. Projevuje se jako čestné jednání, předvídatelné reakce a dobře kontrolované emoce.

- Oddanost. Vůdce by měl vynaložit veškerý potřebný čas i energii pro splnění svých úkolů. Ve své oddanosti by měl být příkladem druhým.

- Šlechetnost. Šlechetný vůdce zajišťuje uznání za dobře provedenou práci co nejširšímu okruhu spolupracovníků. Naopak přebírá osobní zodpovědnost za neúspěch.
- Skromnost. Vůdce by měl vědět, že není o nic lepší ani horší než ostatní členové týmu. Neprosazuje jen sebe, ale snaží se podpořit každého.
- Otevřenost. Jde o to, naslouchat novým myšlenkám, aniž by je vůdce předem odsuzoval.

- Kreativita. Znamená schopnost přemýšlet jinak a hledat nové směry.

- Spravedlnost. Vůdce by měl s ostatními zacházet stejně a férově. Měl by se zajímat o všechna fakta a vyslechnout všechny zúčastněné, než dojde k nějakému soudu.

- Asertivita. Nejde o agresivitu. Asertivní vůdce by měl být schopen jasně říci, co očekává, aby nedocházelo k nedorozuměním. Ruku v ruce s asertivitou pak jde i odpovědnost za jasné pochopení toho, co od svého vůdce očekávají následovníci.

- Smysl pro humor. Vůdce by měl umět zmírňovat tlak na pracovišti a naopak dodávat energii. Humor navíc pomáhá rozvíjet přátelství.

 

-kk-

Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World