Deset problémů výnosnosti investic do informačních technologií

Investování do informačních technologií dnes již není výhodou, ale nutností. Tyto investice se staly součástí nákladů na úspěšné provozování obchodu podobně jako telefony nebo faxy. Komunita prodejců a profesionálů v oblasti IT však zavedla širokou řadu nových termínů a postupů, které vyžadují velké sumy peněz a neustálý tlak na jejich vydávání. Řada tradičních technik analýzy investic navíc není v souvislosti s informacemi použitelná, protože je nelze považovat za majetek v účetním slova smyslu a další prvky, jako například znalosti, není možné kvantifikovat.

Paul Strassmann, americký autor několika knih o hodnotě informací, říká, že investování do IT bez ověřitelných výnosů není řízení, ale hazard. Článek popisuje deset problémů výnosnosti investic do informačních technologií.

- Informační technologie samy o sobě nepřinášejí žádné hodnoty. Je pouze možné dobře či špatně je používat, případně zneužívat. Výhody se mohou dostavit až tehdy, kdy je management a zaměstnanci začnou používat za účelem dosažení rozdílů.
- Výnosy z IT nejdou k těm, kteří utrácejí peníze. Výdaje na IT zajišťuje převážně oddělení IT, výhody těchto investic se však projeví na jiných místech organizace.
- Výnosnost IT se vždy projeví až v budoucnosti. Řada výhod se objeví až po několika letech od spuštění IT projektu.
- Výnosnost IT je vždy podmíněna řízením shora, školením personálu i managementu a mírou povolené kreativity. Tyto faktory nespadají pod vliv oddělení IT, ale závisejí na kultuře řízení a schopnosti přijímat změny.
- Výnosnost IT není ověřitelná. Úspěšná implementace určitého řešení v případě někoho jiného je pouze určitou naději, že se úspěch bude opakovat. V případě vývoje nového nástroje neexistuje ani tato naděje.
- Nepříjemné korelace. Existuje silná korelace mezi prospěchem a rizikem. Zároveň existuje slabá (nebo žádná) korelace mezi investicemi do IT a obchodními výsledky.
- Finanční a IT odborníci hovoří jinými jazyky a mají odlišné perspektivy. Absence smysluplného dialogu by přisoudí informačním technologiím roli poskytovatele služeb bez strategického dopadu a větší spolehlivosti.
- Je třeba uvědomit si, co vytváří hodnoty v informační společnosti. Kromě zboží, služeb a výnosů jsou to také znalosti a nemateriální hodnoty.
- Přidělování hodnoty informacím. Tradiční účetnictví považuje data a informace jen zřídka za majetek. Otázkou je, jak dlouho bude trvat, než firmy a vlády vyvinou mechanismy přidělování hodnot informacím.
- Postimplementační audity. Někdy není audit potřeba, jelikož je zřejmé, že investice vedla k velkému úspěchu, nebo neúspěchu. V ostatních případech se audit zřídka provádí v prvních následujících letech.

-kk-
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com