Deset pravidel etického vůdcovství

Etické vůdcovství není o vyhýbání se nejhoršímu chování. Není ani záležitostí technického dodržování zákonů a předpisů. Cresencio Torres z amerického Centra pro kreativní vůdcovství vysvětluje, že etika představuje spravedlivé a upřímné chování, které stanovuje hranice toho, jak se chováme k sobě navzájem. Shrnuje deset doporučení pro etické vůdcovství.

- Pravidlo dbalosti. Být dbalý znamená naladit se na to, co se děje kolem a reflektovat vliv vlastních rozhodnutí na ostatní. Organizační dbalost vyžaduje spojení dbalých lidí za účelem pomoci ostatním dosahovat co nejlepší shody mezi jejich záměry a výsledky.

- Pravidlo respektování druhých. Uznávejte a odměňujte pozitivní úmysly druhých. Pomáhá to vytvářet kulturu uznání a podpory. Nezapomínejte však ani na sebedůvěru. Nejprve musíte respektovat sami sebe, než vás budou moci respektovat ostatní.

- Pravidlo angažovanosti. Usilujte o pochopení omezení, silných stránek a okolností, za jejichž přispění iniciujete a řídíte interakce s ostatními. Angažujte ostatní tím, že budete připravení, slušní a pozitivní.

- Pravidlo rozumu. Při svém jednání a rozhodování se nechte řídit rozumem. Myslí se tím vaše schopnost rozpoznat, co je pravdivé, správné nebo trvalé. Někdy to bude spíše tzv. zdravý rozum a dobrá schopnost posuzování spolu s chytrým plánem a jasným směřováním vašich kroků. Jedná se však o dovednost, které se nedá naučit, získává se zkušenostmi a praxí.

- Pravidlo jednání. Včasně reagujte na jakékoli neetické chování, které zpozorujete nebo o něm dostanete informaci. Zastavte nevhodné aktivity a okamžitě danou situaci napravte. Správné jednání v takové situaci vyžaduje jasný záměr.

- Pravidlo moci. Měli byste si být vědomi své moci a umět ji správně používat. Mocí se rozumí vaše osobní schopnost ovlivňovat druhé. Vyžaduje odpovědnost a upřímnost.

- Pravidlo dialogu. Udržujte diskusi o etice. Vyzývejte zaměstnance, aby o tomto tématu hovořili například na poradách. Vytvářejte pokračující komunikaci, spíše než abyste prosazovali jen své názory.

- Pravidlo jednání bez vlastního prospěchu. Přikládejte vysokou hodnotu tomu, že ostatní lidé jsou vaši aktuální nebo potenciální kolegové, nadřízení, zákazníci, sousedi apod. Když budete jednat s tímto nejlepším zájmem na mysli, zažijete méně konfliktů, snadněji vyřešíte problémy a získáte větší důvěru.

- Pravidlo naslouchání. Naučte se poslouchat. Efektivní naslouchání není jen tak, vyžaduje určitý smysl. Je to tvrdá práce a vyžaduje plnou vaši pozornost.

- Pravidlo bezpečnosti. Usilujte o ochranu ostatních před fyzickou bolestí – z hlediska sociálního, duchovního, finančního, politického a emocionálního. Snažte se nikomu neublížit a ujistěte se, že lidé kolem vás mají bezpečný přístav pro to, aby mohli dělat, co je správné.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership