Deset pilířů vůdcovství

Vůdcovství znamená jakýkoli vztah vzájemného vlivu, který přináší změny. Může jít o vztah učitele a studenta, rodiče a dítěte, politika a občana či zaměstnavatele a zaměstnance. Článek popisuje deset principů, které mohou dopomoci vůdcům k získání důvěry druhých.

- Vůdce musí chtít být v vidět i v krizových dobách.

- Vůdce musí být připraven provádět rozhodnutí na základě svých názorů a hodnot.

- Vůdce musí mít zájem angažovat se ve čtyřech základních oblastech své působnosti – fyzicky, emocionálně, mentálně a duchovně.

- Vůdce musí chtít vytvářet společenský kapitál prostřednictvím utváření sítí založených na rozdílnosti lidí.

- Vůdce musí usilovat o překonání narůstajícího cynismu v obchodním světě a definování pozitivního stylu vedení.

- Vůdce musí podporovat inovace.

- Vůdce musí být ochoten dávat najevo svým zaměstnancům, že si jich váží a uznává je.

- Vůdce musí naslouchat dobrým zdrojům informací a na jejich základě budovat komunitu.

- Vůdce musí být oddaný neustálému zlepšování.

- Vůdce musí mít strategický plán.

-kk-
Zdroj: Business Know-How - americký server věnovaný různým aspektům řízení malých podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Know-How