Deset nejčastějších hrubých chyb v životopisu

Článek popisuje 10 nejčastějších hrubých chyb, kterých se lidé dopouštějí při psaní životopisu. Tyto chyby jsou jak formálního, tak gramatického charakteru a můžeme je shrnout do několika bodů:

* Příliš dlouhý a nudný seznam pracovních povinností a odpovědností. Každý by se měl při psaní životopisu zaměřit hlavně na to, jak mohou jeho zkušenosti přispět právě té společnosti, v níž se uchází o zaměstnání. Je také nutné pečlivě vybírat pracovní zkušenosti, které se do životopisu napíší – dlouhý seznam čtenáře nudí a odvádí jeho pozornost od původního účelu. Zkušenosti by se také měly vždy vztahovat ke konkrétnímu zaměstnání. Totéž platí i o popisech koníčků a zájmů.
* Časté používání osobních zájmen jako „já“ nebo „mně“. Životopis je formou obchodní komunikace a proto by měl být telegrafický. V cizojazyčném životopise by se neměly příliš vyskytovat členy a měl by využívat spíše trpného rodu sloves.
* Nedostatečné profesionální reference. Reference jsou nutné a měly by se měly uvádět spíše na konci životopisu.
* Pravopisné a typografické chyby. Asi není třeba zdůrazňovat nutnost kontroly pravopisných chyb a překlepů. Životopis by mělo číst raději hned několik lidí, aby dokázali všechny tyto nedostatky včas odhalit. Životopis odráží osobnost pisatele a chyby jej mohou úplně odepsat.

**Datum vydání:** XI/2001
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com