Deset manažerských chyb, které končí soudem

Zaměstnavatelé, kteří se neřídí základní osvědčenou manažerskou praxí, zvyšují riziko soudních sporů. Nebývá to totiž porušování zákonů, co podněcuje soudní spory, ale spíše hněv zaměstnanců pocházející z neférového zacházení. Nadřízení, manažeři, ředitelé a dokonce i zaměstnanci lidských zdrojů se často chovají tak, že neúmyslně vyvolají u zaměstnanců pocit nepoctivého, lživého nebo jinak neférového zacházení. Tím zvyšují pravděpodobnost soudních sporů a finančního ohrožení. Mezi deset takových nejběžnějších chyb patří:
- zapomenout na výcvik nadřízených a manažerů – správné chování manažerů je prevence,
- nevšímat si podnikových pravidel – pravidla pomáhají zajistit důsledné a shodné zacházení se zaměstnanci,
- střílet od boku – jednání bez varování, unáhleně nebo libovolně, vzbuzuje nelibost,
- motivovat slabé pracovníky zvýšením platu a bonusy,
- kritizovat člověka, nikoli jeho práci – říkat, že je líný, namísto že nestíhá konečné termíny,
- ignorovat problémy a stížnosti,
- nic nezapisovat – nemít písemné záznamy výkonnostních problémů a řešení managementu,
- chlapi jsou chlapi – ignorování nepřátelského prostředí sexuálního harašení, nebo harašení založeného na věku, rase nebo handicapu, sprostých nebo hrubých vtipů, e-mailů a komentářů,
- lhát,
- zastírat – ničení dokumentů a souborů má horší následky než původní přečin.

-ba-
Zdroj: Workforce.com - informace o lidských zdrojích a jejich řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workforce.com