Deset cest ke snížení nákladů o 20 % (1. část)

Jak si v ekonomické recesi udržet zdravé hospodářské výsledky? Největší světová konzultační společnost zaměřená na zlepšování nákladů firem Expense Reduction Analysts tvrdí, že většina organizací může ušetřit až 20 % provozních nákladů, sníží-li vedlejší výdaje. Britský list Management Today sestavil ve spolupráci s touto společností deset rad jak na to.

1. Vytvořte firemní kulturu, která si bude vědoma nákladů. Každý člen organizace by měl být odpovědný za náklady. Společně oslavujte úspěšné snížení nákladů. Můžete například vytvořit interní systém odměn pro konkrétní zaměstnance. Při vzdělávání zaměstnanců použijte jednoduché a silné peněžní příklady. Uvědomte si, že je stěžejní začít řešit řízení nákladů dříve, než se situace stane kritickou a začnete provádět ukvapená rozhodnutí.

2. Veďte příkladem. Je třeba, aby obchodní vůdcové ukázali zaměstnancům, že se starají o snižování nákladů i u malých položek. Nezamlouvejte si například drahé lety a hotely, když požadujete po svých týmech, aby to samy nedělaly. Otevřete svou organizaci kontrole a pečlivě zvažujte všechny náklady.

3. Využívejte každou příležitost. Vštěpujte zaměstnancům smysl pro naléhavost, aby mohli podnikat okamžité kroky ke snižování nákladů a maximalizaci zisku. Pokud to nezůstane prioritou na úrovni nejvyššího vedení, zaměstnanci se tím nebudou řídit.

4. Stanovte své skutečné náklady. Prověřte a porovnejte své náklady řádek po řádku. Může se vám vyplatit využívat externí agentury, konzultanty a srovnávací služby, abyste své náklady mohli porovnat s konkurencí. Odhalíte tak oblasti, v nichž se můžete nejvíce zlepšit a stanovit si priority ve snižování nákladů.

5. Pozorně sledujte trh. Je důležité, abyste měli aktuální informace o neustále se měnícím dodavatelském trhu pro vaše náklady, abyste mohli určit, čeho můžete využít (např. toho, že ceny energií klesají, zatímco ceny papíru rostou).

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today