Desatero úspěšného obchodního plánu

Sestavování obchodního plánu může působit odstrašujícím dojmem. Jedná se však o důležitý předpoklad jakéhokoli podnikání, které chce zvýšit své šance na úspěch. Článek přináší deset tipů.

- Pište plán z pohledu publika. Jaký má váš plán účel? Ať jde o zajištění finančních záležitostí nebo komunikaci se zaměstnanci, sestavujte plán na míru těm, kterým ho budete předkládat. Potenciální investory budou zajímat jiné věci než zaměstnance, pro které chystáte změny.

- Proveďte důkladný průzkum trhu. Je třeba, aby váš plán odpovídal velikosti příslušného trhu, možnostem jeho rozvoje či samotného vstupu na trh. Dobře zmapujte konkurenční prostředí.

- Chápejte konkurenci. Porozumění konkurenci je samozřejmou součástí porozumění danému obchodnímu prostředí. Jde o vysoce konkurenční prostředí, nebo volnější pole působnosti? Jakým způsobem konkurence probíhá? Dokážete vůbec konkurovat?

- Vnímejte detaily. Plán by měl obsahovat tak podrobné informace, aby na jeho základě mohli čtenáři provádět zasvěcená rozhodnutí. Autor by se měl vyvarovat písemných a gramatických chyb, ale i nereálných předpokladů. Měl by zvážit i formát plánu, zda například nebude vhodnější realizovat jej v podobě počítačové prezentace.

- Soustřeďte se na příležitosti. Pokud usilujete o získání investora, je třeba jasně mu popsat konkrétní investiční příležitost. Proč by mě investovat právě do vás?

- Zajistěte pokrytí všech klíčových oblastí. Proveďte průzkum, co všechno by měl obchodní plán zahrnovat. Rozhodně by neměly chybět sekce věnované firmě, produktům a službám, trhu, konkurenci, manažerskému týmu, marketingu, provozním záležitostem a financím.

- Proveďte výpočty. Veškerá čísla v plánu budou pod drobnohledem. Je třeba precizně zdokumentovat ceny a odhadované náklady. V případě nutnosti můžete najmout odborníka.

- Nezapomeňte na shrnutí. Shrnutí nejdůležitějších součástí plánu je třeba umístit hned na začátek textu. Časově vytíženým investorům může posloužit k rozhodování. Ostatní může motivovat, aby četli dál.

- Proveďte revizi plánu. Když plán dokončíte, důkladně jej znovu pročtěte. Otevřete se konstruktivní kritice někoho nezajatého.

- Implementujte plán. Plán by měl být živý dokument, který bude možné v případě potřeby upravovat a aktualizovat. Pomůže zajistit, aby se firma skutečně soustředila na stanovené cíle.

-kk-

Zdroj: Startups - Britský server pro začínající podnikatele.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Startups