Desatero týmové spolupráce

Proč některé týmy vykazují vynikající výsledky a jiné se neustále potýkají s problémy? Jak můžete zjistit, jak efektivně váš tým pracuje a určit možnosti nápravy? Výzkumy ukazují, že příčiny úspěchu nebo neúspěchu lidí mají více společného s interpersonálními záležitostmi než s technickými dovednostmi. Efektivní týmová spolupráce však vyžaduje obojí. Článek nabízí několik rad pro týmovou spolupráci.

- Jasné cíle. Je velmi obtížné někam dojít, když nevíte, kam jdete. Taktéž je obtížné dosáhnout nějakých cílů, když jste si je nedefinovali.

- Jasné role a odpovědnosti. Aby členové týmu mohli efektivně plnit úkoly, je třeba rozdělit jim jednotlivé odpovědnosti a vyvarovat se tak konfliktům a nedorozuměním.

- Sdílení informací. Výkonné týmy netají informace, naopak je volně sdílejí.

- Kompetentní členové týmu. Kompetentní osoby je třeba umístit na správná místa. Talentované osoby zastávají v týmech často nesprávné funkce, čímž ho poškozují.

- Rozdílnost hodnot. Všichni nepracují stejným stylem, což může být zdrojem interpersonálních konfliktů. Je třeba naučit se respektovat hodnoty ostatních členů týmů.

- Kreativní řešení problémů. Úspěch týmu do značné míry určuje to, jak jsou členové schopni vytvářet nová řešení problémů.

- Flexibilita. Produktivní týmy pravidelně kontrolují svůj postup a případně provádějí změny. Obecně pracují pružně.

- Efektivní řešení konfliktů. Efektivní schopnosti řešení konfliktů, které se zaměří na konkrétní úkoly a ne individua, pomohou týmu postupovat kupředu a soustředit se na pozitivní cíle.

- Efektivní plánování času. Důležité je efektivně plánovat mítinky a plnit termíny.

- Dobrá morálka. Tým, který si váží jednotlivců i celku má největší naději na úspěch.

-kk-
Zdroj: BusinessSeek - Rozsáhlý rozcestník a vyhledávač informací z oblasti byznysu.
Zobrazit přehled článků ze zdroje BusinessSeek