Desatero odpovědného vyšetřování

Jak by mělo vypadat vyšetřování ve firmě, nejen podle právních a etických zásad, ale aby bylo také efektivní? Článek shrnuje desatero rad, na nichž se shodli čtenáři odborného serveru CSOonline.com, věnovaného bezpečnostním otázkám na pracovišti.

- Neporušujte zákony. Nenajímejte nikoho (ani nikoho, kdo najme někoho), kdo bude porušovat zákony.

- Než začnete, stanovte obecné cíle. Čeho chcete vyšetřováním dosáhnout? Stanovte si měřítka postupu. Celkový cíl je chránit firmu – proti konkrétnímu obvinění, které vyšetřujete, i potenciálním škodám způsobeným postupem vyšetřování.

- Hledejte pravdu. Nezačínejte s předvídaným výsledkem a hledáním faktů pro jeho podporu - i když je to pro firmu pohodlnější.

- Přizpůsobte vyšetřování danému trestnému činu. Neinvestujte desetitisíce do vyšetřování činu, který odpovídá škodě jednoho tisíce. Nesnažte se chytit viníka co nejrychleji za každou cenu, aby se vyšetřování nevychýlilo špatným směrem a nestal se z něho větší problém, než byl původně.

- Propojte vyšetřovací metody s firemní kulturou. Ujistěte se, že to, co děláte, má pro vaši firmu smysl a drží se postupů, za které by se ředitel mohl veřejně postavit.

- Buďte důslední. Nezvýhodňujte výkonného zaměstnance nad nevýkonným, jde-li o stejný přečin. Ujistěte se, že veškeré vaše postupy jsou dokumentovány.

- Držte se striktních pravidel pro šíření informací. Nedovolte, aby obvinění předem zničilo pověst dotyčného. Dokud se obvinění nepotvrdí, sdělujte informace o něm pouze lidem, u nichž je to absolutně nutné.

- Ujistěte se, že zaměstnanci znají svá práva. Předem zaměstnance seznamte se skutečností, že telefonáty a data, která procházejí firemními nařízeními, mohou být sledována.

- Rozhodněte se, kdy sdělit dotyčnému, že je vyšetřován. Vytvořte formální postup pro to, kdy budete (nebo nebudete) o této věci informovat.

- Plánujte opatření pro případné chyby. Mějte v záloze proces, jak řešit znepokojení lidí vyšetřováním a ujistěte se, že funguje.

-kk-
Zdroj: CSO Magazine - Internetový magazím pro vedoucí pracovníky v oboru bezpečnosti a IT.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CSO Magazine