Desatero manažera změn

I když je change management podložen propracovanými teoriemi, v praxi se potýká s problémy. Otázka je, zda je to chyba teorie, nebo lidí, kteří změny řídí. Co by tedy měl splňovat kompetentní manažer změn?

1. Schopnost výzkumné práce

Manažer odpovědný za řízení změn musí dělat obtížná rozhodnutí. K tomu mu nestačí dohady nebo šestý smysl. Musí umět analyzovat problémy a navrhovat řešení na základě vědecky podložených důkazů. Znamená to znalost sociálně vědního výzkumu a práce s jeho výsledky.

2. Pochopení procesu změn

Manažer odpovědný za řízení změn nemůže vykonávat svou práci, aniž by věděl, co je změna a jak se vyvíjí a znal teorie principy řízení změn.

3. Schopnost překonat odpor ke změnám

Manažer odpovědný za řízení změn musí počítat s tím, že lidé přirozeně odmítají téměř všechny změny. Měl by znát důvody a připravit se na to, jak je překonat.

4. Schopnost identifikovat klíčové agenty změn a pracovat s nimi

Manažer odpovědný za řízení změn musí poznat lidi, kteří jsou na změnu připraveni a dokáží ovlivnit ostatní.

5. Schopnost využít síly příběhů

Manažer odpovědný za řízení změn by měl vědět, jak důležitou roli v prosazování změn hrají příběhy. Měl by umět pracovat s tím, co si lidé ve firmě vyprávějí.

Dále by měl být schopen 6) řešit otázky změn firemní kultury, 7) zajistit, aby firemní procesy a struktury podporovaly změny, 8) využít síly organizačních sítí, 9) být oddaný prosazení změny a 10) mít reálná očekávání.

-kk-

Zdroj: ezinearticles.com - Databáze odborných článků pro elektronické magazíny.
Zobrazit přehled článků ze zdroje ezinearticles.com